دانشکده فنی و حرفه ای دختران بابل

تاریخ ثبت: 1396/11/09

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری با دانشکده فنی و حرفه ای دختران بابل به شماره نامه 55/44248به عنوان حامی علمی دربرگزاری کنفرانس پیوست


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/22
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/23
  • کنفرانس1397/02/27

ارائه گواهی بین المللی ژیک

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان