کمیته علمی کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/11/10

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ،مهدی نبی پورافروزی ،مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه،به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس پیوست


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/22
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/23
  • کنفرانس1397/02/27

ارائه گواهی بین المللی ژیک

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان