کمیته علمی کنفرانس

تاریخ ثبت: 1396/12/18

طی رایزنی دبیرخانه پنجمین همایش ملی مدیریت و حسابداری ،دکترمنوچهرمکی ،عضو هیئت علمی تمام وقت در گروه مدیریت بازرگانی ازموسسه آموزش عالی طبرستان به عنوان عضو کمیته علمی پنجمین کنفرانس پیوست

 


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/22
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/23
  • کنفرانس1397/02/27

ارائه گواهی بین المللی ژیک

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان