فراخوان دوم همایش27اردیبهشت 1397

تاریخ ثبت: 1396/12/29

ضمن تشکر از کلیه اساتید وپژوهشگرانی که در فراخوان اول همایش شرکت وحضور فعال داشتند به اطلاع می رساند مدارک این عزیزان پست می گردد و مقالات آنها نیز در کتاب مجموعه مقالات چاپ وتوسط ناشر تخصصی همایش در فضای مجازی نیز نمایه می گردد.از کلیه اساتید و محققانی که نتوانستند مقالات ارزشمند خود را در فراخوان اول ارسال کنند می رسانند این عزیزان میتوانند مقالات خود را در فراخوان دوم تا مورخ 22 اردیبهشت از طریق همین سایت به دبیرخانه ارسال نماییند.


نظرات کاربرانورود به سیستم

تاریخ های مهم


  • آخرین مهلت ارسال اصل مقالات1397/02/22
  • آخرین مهلت ثبت نام نهایی1397/02/23
  • کنفرانس1397/02/27

ارائه گواهی بین المللی ژیک

ارائه گواهی بین المللی آکادمی OXFORD CERT کشورانگلستان